Kunder och uppdrag

Foto från 1943, Lennart af Petersens (1913-2004)

Fiskhandel

Argument har genom åren arbetat inom en mängd olika samhällssektorer och branscher, bland annat:

  • Näringslivs- och företagarorganisationer, t ex Svenskt Näringsliv, Stockholms Handelskammare, LRF, Företagarna, FöretagarFörbundet och Västervik Framåt AB
  • Samhällsfrågor/opinion, t ex Stiftelsen Sverige i Europa, Regeringskansliet, Europakommissionen och politiska partier
  • Bransch- och fackliga organisationer, t ex TCO, Privattandläkarna och TYA (Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd)
  • Myndigheter och andra offentliga aktörer, t ex Rymdstyrelsen, Katrineholms kommun, Lunds kommun, SKL, Skolverket och Svenska Institutet
  • De gröna näringarna, t ex LRF Mjölk, Skolmatens Vänner, Livsmedelsverket och Jordbruksverket/Landsbygdsnätverket
  • Finanssektorn, t ex Banco Fonder, Nordnet, Swedbank Robur, Alfred Berg, SEB, E*TRADE och Marginalen Bank
  • Konsumentvaror, retail, t ex OKQ8, Gallerix, Selecta och Rioja
  • Ideella sektorn, t ex Cancerfonden, Stiftelsen Fair Play och FRII (Frivilligorganisationernas insamlingsråd)
  • Kulturinstitutioner, t ex Dramaten och Statens Kulturråd
 • Utbildningsinstitutioner, t ex Uppsala Universitet, Berghs School of Communication och Högskoleverket

 Exempel på uppdrag

Merparten av Arguments uppdrag är konfidentiella och resultaten presenteras endast för respektive uppdragsgivare – detta är det normala i uppdrag för företag med affärsdrivande verksamhet. Men i vissa fall blir Arguments studier och rapporter offentliga, t ex i följande uppdrag:

Undersökning och analys av klyftan mellan stad och land i Sverige – med särskilt fokus på bilden av Stockholm. Uppdragsgivare: Stockholms Handelskammare. Läs Rapporten här!

Kartläggning av landets kommuner med fokus på de offentliga måltiderna. Uppdragsgivare: Livsmedelsverket. Läs Rapporten här!

Fakta om och analys av de 25 utsatta områdena i Stockholms län. Uppdragsgivare: Stockholms Handelskammare. Läs Rapporten här!

Kartläggning och analys av Sveriges småföretagare. Uppdragsgivare: FöretagarFörbundet och SEB. Läs Rapporten här!

Kvalitativ studie och analys av kvalitet i offentlig upphandling av mat. Uppdragsgivare: Jordbruksverket/Landsbygdsnätverket. Läs Rapporten här!