Arbetsmodell – utmärkande drag i vårt sätt att arbeta med kunder och projekt

Vi baserar våra råd på fakta

Argument har ett faktabaserat angreppssätt i konsultuppdragen, vilket innebär att vi alltid genomför noggranna undersökningar och omvärldsanalyser för att nå fram till den kunskap och de insikter som våra kunder efterfrågar. Argument levererar beslutsunderlag med tyngd bakom orden och siffrorna!

Tekoppar

Tillsammans gör vi en bättre analys

Vi är inte experter på din bransch och verksamhet – det är du som är det! Men ibland kanske du saknar viktig kunskap eller insikt för att kunna fatta de bästa besluten. Och det kan vi bidra med. Vår arbetsmetod bygger därför på ett nära samarbete med våra kunder.

 

Undersökningsetik och respekt

Undersökningsetik är ett hedersord för Argument. Utan denna etik och respekt för de personer som deltar i en undersökning sjunker kvaliteten avsevärt i projektet, och resultaten förlorar en stor del av sin tillförlitlighet. När vi genomför undersökningar följer vi självklart de direktiv och etiska regler som fastställts av branschorganisationen ESOMAR (European Society of Opinion and Marketing Research) och Internationella Handelskammaren.

 


Knuten

Skräddarsydda uppdrag

Argument arbetar med många olika typer av undersökningar och analyser – såväl kvantitativa som kvalitativa. Vi har däremot inga färdiga undersökningsprodukter utan väljer alltid metod utifrån projektets syfte och kundens behov.

 

 

Att kommunicera resultat och analyser

Det räcker inte med att göra högkvalitativa studier om man inte kan förmedla de kunskaper och insikter som genereras i projektet. Att kommunicera resultat och analyser på ett levande och engagerande sätt är därför a och o för Argument.

Dessutom: i många av de projekt som vi genomför handlar det inte bara om att kommunicera resultat och analyser till våra kunder, utan resultaten ska ofta spridas externt, t ex till medier och opinionsbildare. Argument har mycket lång erfarenhet av undersökningar som syftar till att skapa uppmärksamhet kring resultaten, så kallade PR-undersökningar. Vår förståelse för hur man kombinerar undersökningar med kommunikation och PR leder till att våra resultat och analyser ofta får stort genomslag i den offentliga debatten.