Arbetsmodell – så arbetar Argument

Mattband

Skräddarsydda uppdrag

Argument arbetar med många olika typer av undersökningar och analyser – såväl kvantitativa som kvalitativa. Vi har däremot inga färdiga undersökningsprodukter utan väljer alltid metod utifrån projektets syfte och kundens behov.

Vi baserar våra råd på fakta

Argument har ett faktabaserat angreppssätt i konsultuppdragen, vilket innebär att vi alltid genomför noggranna undersökningar och omvärldsanalyser för att nå fram till den kunskap och de insikter som våra kunder efterfrågar. Argument levererar trovärdiga beslutsunderlag med tyngd bakom orden och siffrorna!

Tillsammans gör vi en bättre analysTekoppar

Även om du är expert på din bransch och verksamhet så saknar du kanske viss viktig omvärldskunskap eller insikt för att kunna fatta de bästa besluten. Det kan vi bidra med! Vår arbetsmetod bygger på ett nära samarbete med våra kunder – att kloka huvuden tillsammans skapar de bästa analyserna.

Att kommunicera resultat och analyser

Det räcker inte med att göra högkvalitativa studier om man inte kan förmedla de kunskaper och insikter som genereras i projektet. Att kommunicera resultat och analyser på ett levande och engagerande sätt är därför mycket viktigt för Argument.

I de flesta av våra projekt handlar det inte bara om att kommunicera resultat och analyser till våra kunder, utan att sprida insikterna externt, t ex till medier och beslutsfattare.

Argument ser på undersökningar och analyser som en central metod för att skapa omfattande uppmärksamhet kring en viss fråga – att få stort genomslag i den offentliga debatten. Merparten av våra uppdrag är en kombination av undersökningar, analyser och kommunikation.

Undersökningsetik och respekt

Undersökningsetik är ett hedersord för Argument. Utan denna etik och respekt för de personer som deltar i en undersökning sjunker kvaliteten avsevärt i projektet, och resultaten förlorar en stor del av sin tillförlitlighet.