Argument

Argument är ett konsultföretag inom marknads- och opinionsanalys. Genom olika undersökningar och omvärldsanalyser hjälper vi företag och organisationer att förstå de människor och de skeenden som påverkar deras verksamhet – i dag och i morgon.

Det kan t.ex. handla om att skaffa fördjupad kunskap om:

  • Kundernas syn på olika produkter och tjänster
  • Opinionen inom aktuella samhällsfrågor
  • Trender inom en viss bransch
  • Egenskaper hos olika geografiska eller demografiska marknader/segment
  • Olika varumärkens styrka
  • Stämningen hos era medarbetare

Våra uppdrag skräddarsys utifrån kundens specifika situation och behov och vi arbetar med såväl kvalitativa som kvantitativa undersökningsmetoder. Baserat på de insikter och lärdomar som undersökningarna ger agerar vi sedan rådgivare i kundernas affärs- och verksamhetskritiska frågeställningar.