Argument är specialister inom marknads-, opinions- och samhällsanalys. Genom olika undersökningar och omvärldsanalyser hjälper vi företag och organisationer att förstå de människor och de skeenden som påverkar deras verksamheter – i dag och i morgon.

Det kan till exempel handla om att skaffa fördjupad kunskap om:

  • opinionen inom olika samhällsfrågor
  • era kunders syn på olika produkter och tjänster
  • utvecklingen inom olika näringslivsfrågor
  • trender inom en viss bransch
  • utvecklingen inom en geografisk region
  • egenskaper hos olika demografiska marknader/segment
  • olika varumärkens styrka
  • stämningen hos era medarbetare eller medlemmar

Arguments uppdrag skräddarsys utifrån kundens specifika situation och behov och vi arbetar med såväl kvalitativa som kvantitativa undersökningsmetoder. Baserat på de insikter och lärdomar som undersökningarna ger agerar vi sedan rådgivare i kundernas affärs- och verksamhetskritiska frågeställningar.