Metoder

SadesfaltVi använder oss av många olika undersöknings- och analysmetoder – både kvantitativa och kvalitativa – och kan alltid skräddarsy projekten utifrån våra kunders specifika behov och önskemål. I vår verktygslåda finns bland annat:

Kvalitativa metoder

 • Fokusgrupper
 • Personliga djupintervjuer
 • Expertintervjuer
 • Paneldiskussioner/rundabordssamtal
 • Observationsstudier
 • Mystery shopping

Kvantitativa metoder

 • Webbenkäter
 • Telefonintervjuer
 • Postala enkäter
 • Intervjuer på stan
 • Besöksenkäter/besöksintervjuer

Skrivbordsanalyser

Utredningar och analyser av redan existerande kunskap och data – såväl sådant som finns internt hos våra kunder som externt i olika databaser, rapporter, artiklar etc.Sadesfalt2