Kontakt

Argument AB                            08-663 30 70

Strandvägen 5B                        070-560 03 42

114 51 Stockholm                    fredrik@argument.nu


Fredrik ErfeltFredrik

• Civilekonom från Lunds universitet med inriktning marknadsföring och information

• Arbetar sedan 1990-talet med marknads- och opinionsanalys samt kommunikation

• Erfarenhet av ledande befattningar inom stora organisationer – inriktning research och kommunikation

• Var i början av 90-talet med och startade undersökningsföretaget Universum AB, med bl a UngdomsBarometern och FöretagsBarometern, och satt som företagets VD fram till 1997