Om Argument

trebjornarArgument är ett litet företag som arbetar med stora projekt. Företagets nätverk är omfattande och när så behövs knyter vi till oss extern spetskompetens för att nå upp till våra höga kvalitetskrav. I många fall har vi också kunskap om och erfarenhet av just den bransch eller det samhällsområde som du arbetar inom, vilket leder till att projekten genererar djup förståelse och insikt – inte bara undersökningsresultat.

Argument är ett företag som arbetar nära sina kunder. Kontaktvägarna är snabba och informella – kunderna får ett fullt personligt engagemang i projektets alla faser.

Argument har sitt kontor i centrala Stockholm, men arbetar över hela landet samt även i stora internationella projekt.

Arguments Samarbetspartners

För mer information klicka på logan

Spiut      PFM          PFM
Eastbrook  Eastbrook  Furst  Furst