Vilka är vi?

FredrikFredrik Erfelt

Fredrik är civilekonom med inriktning marknadsföring (examen från Lunds Universitet), men har även läst information och historia på universitetet. Fredrik var i början av 90-talet med och startade undersökningsföretaget Universum AB och satt som företagets VD fram till årsskiftet 1996-1997. Under den tiden startade och utvecklade han bland annat undersökningarna FöretagsBarometern och UngdomsBarometern. Fredrik har arbetat med undersökningar och analyser i 20 år och har mycket stor erfarenhet av såväl kvantitativa som kvalitativa studier. Fredriks specialområden är samhällsfrågor, opinion och PR.

 

 

MagnusMagnus Kager

Magnus är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har arbetat med undersökningar i över 15 år i olika befattningar – både som leverantör och beställare. Magnus har framför allt en bred erfarenhet av kvantitativa undersökningar samt olika segmenteringsmodeller och statistiska verktyg. Magnus tog över som VD för Universum efter Fredrik (se ovan). Därefter har Magnus även arbetat på SIFO med ansvar för värderingsundersökningen Konsument-Monitor samt på internetportalen Spray.