Våra kunder

Argument har genom åren arbetat med en mängd olika branscher och verksamheter, bland annat:

k3 copy

  • Finanssektorn, t ex Banco Fonder, Alfred Berg, SEB, Nordnet, E*TRADE, Swedbank Robur, Marginalen Bank, Neonet, Riskkapitalföreningen och Lindorff
  • Ideella sektorn, d v s ideella hjälporganisationer såsom Cancerfonden, Stiftelsen Fair Play och FRII (Frivilligorganisationernas insamlingsråd)
  • Offentliga aktörer och myndigheter, t ex Rymdstyrelsen, Katrineholms kommun, Kommunförbundet och Svenska Institutet
  • Utbildningsinstitutioner, t ex Uppsala Universitet, Berghs School of Communication och Högskoleverket
  • Kulturinstitutioner, t ex Dramaten och Statens Kulturråd
  • Bransch-, fack- och intresseorganisationer, t ex Företagarna, FöretagarFörbundet, Svenskt Näringsliv, Privattandläkarna, TCO och TYA
  • Samhälle/politik, t ex Stiftelsen Sverige i Europa (folkomröstningen om EMU 2003), Folkpartiet, Regeringskansliet och Second Opinion
  • Aktörer inom mat & dryck, t ex LRF, Skolmatens Vänner, Svensk Mjölk, Selecta, Svensk Fågel och Högskolerestauranger
  • Retail, t ex OKQ8