Undersökningar & metoder

Vi använder oss av många olika undersökningsmetoder – både kvantitativa och kvalitativa – och kan alltid skräddarsy projekten utifrån våra kunders specifika behov och önskemål. I vår verktygslåda finns bland annat:

 Kvalitativa metoder3d-bio

  • Fokusgrupper (gruppdiskussioner med ca 6-10 deltagare i varje grupp)
  • Personliga djupintervjuer, d v s samtal/intervjuer med en person i taget
  • Observationsstudier, vilket innebär att en observatör – öppet eller dolt – iakttar en eller flera personers beteenden

 Kvantitativa metoder

  • Webbenkäter
  • Telefonintervjuer
  • Postala enkäter, d v s pappersenkäter som skickas ut med vanlig post
  • Påstana intervjuer/torgintervjuer (man står på gatan, i ett köpcentrum, på ett torg el likn och stoppar folk för att ställa frågor till dem)
  • Besöksenkäter/utdelade enkäter – oftast pappersenkäter som delas ut på plats till elever i en skolklass eller till publiken på en teaterföreställning
  • Besöksintervjuer

Skrivbordsanalyser

Sammanställning och analys av redan existerande kunskaper och data – såväl sådant som finns internt hos våra kunder som externt i olika databaser, rapporter, artiklar etc.